IoT – Internet of Things

En välgjord satsning på IoT, innebär både en förändring av ditt företags erbjudande till era kunder och en större förståelse av er egen verksamhet

 

Internet of Things, IoT, innebär en processutveckling för er verksamhet. På Purple Scout utgår vi alltid ifrån hur ni arbetar idag och vad ni vill åstadkomma imorgon. Att enbart se IoT som en begränsad del av en maskin, en funktion av maskiner eller en förbättring av en tjänst är att se det för snävt. Det är viktigt att låta IoT vara en mognadsfas i er organisations utveckling. Uttnyttja det faktum att IoT är ett mycket rationellt sätt att identifiera den mest effektiva formen av förändring för just ert företag.

Tidigare, när det pratades om uppkopplade maskiner, fordon etc, så handlade det mest om att effektivisera en funktion som oftast gjordes manuellt. Numera pratar vi om att samla data i så stora mängder att vi kan förstå nya effekter av vad vi eller våra maskiner levererar, skapa analytics som i sig kan eller ska skapa nya tjänster och intjäningsmodeller.

 

Fem steg till en lyckad, lila Internet of Things-satsning:

 

 1. Hitta ert fokus och börja samla data

  Det är inte alltid det coolaste teknikprojektet som ger er mest. Rangordna era förslag efter hur de i detta läget kan komma att påverka er affärsmodell, ert arbetssätt och vad era kunder kommer att få för nytta av det. En eller ett antal workshops brukar hjälpa. Finn ert fokus!

   

 2. Utred om ni behöver realtidsdata eller en långsammare cykel räcker

  Allting behöver inte vara i realtid för att vara bra. Det kan också finnas tekniska begränsningar som inte gynnar realtid. Allt hänger på vad ni vill leverera ut från lösningen. I denna fas har många kunder stor nytta av oss.

   

 3. Dyk ner i datasjön för att hitta nya sanningar

  När ni väl implementerar lämplig teknik så titta på den data som börjar strömma in, vrid på det, lukta på det; snart hittar ni några nya sanningar om er egen verksamhet och era kunders värld. Implementera en snabb och effektiv analytics för att kunna gå vidare!

   

 4. Sätt det nya i perspektiv till det gamla

  Hur mäter ni ert existerande arbetssätt mot det nya? Hur hittar ni jämförbara parametrar? Vi kan absolut se en karta vecklas ut framför er, där ni får perspektiv på den investering ni just håller på med. Vi kan hjälpa er sätta perspektiv på hur den kommer att utvecklas. Här står du som företagare inför ett antal val. Är du på rätt väg, kan du eskalera eller ska du dra ner på prognosen? Oavsett, du har precis tagit steget in i en ny mer uppkopplad värld!

   

 5. Automatisera er metodik för ROI och nya tjänster

  Se till att detta mäts så att du kontinuerligt får avstämning på er ROI, utan att veta kommer du inte att kunna dra rätt lärdomar av projektet. Detta är såklart grunden till hur du går vidare med ert nästa IoT-projekt och vilket fokus detta ska ha. There’s no turning back! Nu kör vi.

Pin It on Pinterest