Purple Scout hjälper SUZO­HAPP att rädda en viktig produkt­lansering

Till vänster i bild Matteo Mazzanti, projektledare och lead tech på Purple Scout, till höger står Purple Scout-kollegan Per Allard. 

En italiensk vinstmaskin

Amerikanska SUZOHAPP levererar maskiner för kontanthantering och självbetjäning till över 25 000 kunder runt om i världen. När en viktig produktlansering i Italien hotas hjälper Purple Scout till att föra utvecklingsprocessen i rätt riktning. Ett uppdrag som kräver både hjärta och hjärna.

 

SUZOHAPP har en framgångsrik strategi – att bli världsledande inom sitt område. Med kunder från både bankvärlden, detaljhandeln och spelbranschen är kraven skyhöga – både på hårdvaran och mjukvaran. SUZOHAPP köper upp flera lokala företag som är visionärer i sina respektive länder, och svenska SCAN COIN är ett av dem. Strategin går som på räls.

 

Ett annat förvärv är ett italienskt företag som bland annat tillverkar betalmaskiner för biltvättar. När en ny uppgraderad modell ska lanseras under nya ägarens vingar behöver mjukvaran avancera enligt en ambitiös wish list. Även om man kommit en bit på väg står processen inför akuta problem. Kompetens är på väg att lämna företaget och det saknas tillräcklig transparens i projektet. Samtidigt närmar sig lanseringen.

 

Ett tekniskt vägskäl

Christoffer Bergman är Vice President of Software Engineering på SUZOHAPP i Sverige (tidigare SCAN COIN). Han får i uppdrag att leda den italienska mjukvaruutvecklingen i rätt riktning, och därmed ta den kommande lanseringen i hamn. När han söker förstärkning hos Purple Scout hittar han både kompetensens som krävs – och ett team som talar italienska.

– När vi vände oss till Purple Scout behövde vi inte bara en extra resurs – vi behövde någon med förmågan att möta en komplex förfrågan på riktigt kort tid, förklarar Christoffer Bergman.

Teamet först

Matteo Mazzanti är en erfaren projektledare och lead tech på Purple Scout. Han är inte bara italienare utan också en passionerad ambassadör för agilt arbete och SCRUM. På meritlistan finns även en examen i Philosophy of Science and Logic.

Han såg att utmaningarna i Italien bottnade i projektstyrningen snarare än i tekniken. Och att det var bäst att fokusera på teamet först – därefter produkten.

– Nyckeln till framgång blev att skapa ett team med ett gemensamt mål, förklarar han och understryker vikten av att samtidigt bidra med energi i gruppen och ha kul tillsammans under resans gång.

– Vi såg till att jobba nära ihop med utvecklarna i Italien, men också med personalen i fabrikerna runt om i Italien och Polen. Vi lyckades övertyga alla att de hade en viktig roll i teamet, förklarar Matteo Mazzanti.

Christoffer Bergman håller med om att Purple Scout bidrog med en positiv drivkraft:

– När man tar över en produkt kan det finnas risk för dålig stämning. Men Purple Scout vågade ta frontlinjen och lyckades snabbt skapa produktivitet ända ut i säljorganisationen. Det var värdefullt för oss.

 

SCRUM all the way

Enligt SUZOHAPPS önskemål presenterade Purple Scout en ny projektmodell med full transparens, så att utvecklarna till fullo förstod behoven.

– Vi är vana vid SCRUM här, men i Italien var det nytt, säger Christoffer Bergman och minns tröskeln som mötte motstånd till en början:

– Att jobba agilt med korta sprintar blev ett nytt tankesätt, men när fördelarna blev uppenbara gick det snabbt att anpassa sig.

Matteo Mazzanti bekräftar det goda samarbetet:

– Genom agilt arbete hade vi inte bara möjlighet att stabilisera mjukvaran snabbt, vi lyckades också skapa en bra produkt som gick att sälja, förklarar han och tillägger att alla kommersiella mjukvaror ersattes med C++ och utveckling i Ubuntu, samt att alla verktyg numera är open source.

 

 

Win-win

SUZOHAPP är nöjda över att lansera en bra produkt i tid. De uppskattar Purple Scouts vilja att göra ett bra jobb utifrån en utmanande situation med korta tidsramar.

– Purple Scout lyckades ta över projektet, ta väl hand om det och få ut produkten i tid, konstaterar Christoffer Bergman.

– Det mest värdefulla för oss när det gäller samarbetet med Purple Scout är att de kunde leverera helheten.

Idag fungerar utvecklingen väl i Italien. Både team och mjukvara är stabila. Purple Scout har även fått förtroendet att hjälpa SUZUHAPP leda fler utvecklingsprojekt runt om i världen – och bygga starka team.

– På Purple Scout är vi stolta över att vara en positiv drivkraft som hjälper till att ta utvecklingen i rätt riktning – i ett snabbt tempo, avslutar Matteo Mazzanti. En garanterad vinstmaskin.

Pin It on Pinterest