Purple Scout ger COOP Danmark pedagogiska verktyg

Niels Østergaard, Creative Director på Purple Scout.

Personalvård 2.0

COOP i Danmark lär sina yngsta anställda att lyfta rätt för att inte få ont – och man gör det på mottagarens villkor. En digital upplysningskampanj bidrar till att minska olycksfallen med 25 procent.

Thomas Hermann är Head of Health and Safety på COOP Danmark A/S. Med överordnat ansvar för arbetsmiljön i en koncern med över 1100 butiker, är hans uppdrag lika viktigt som det är brett.

UTMANING

Hälften av de anställda på COOP i Danmark är ungdomar under 18 år, som arbetar extra på sin fritid. Personalomsättningen är stor – cirka 2000 nya unga anställs varje månad. Deras okunskap om skaderisker är stor visar forskning, vilket innebär ytterligare utmaningar för en engagerad arbetsmiljöchef.

”Anställda under 18 fokuserar först på skolan, sedan på fritidsaktiviteterna och sist på extrajobbet. Hur når vi ut med säkerhetsinstruktioner till personal som har arbetet som prio tre?”

Thomas inser att den obligatoriska utbildningen som fungerar för de vuxna – dvs. praktiska instruktioner och en tryckt folder – behöver kompletteras med information för de yngre. Resultatet blir en digital upplysningskampanj med ett viktigt syfte – att skona unga ryggar och knän.

”För detta söker vi en leverantör som kan översätta våra behov till effektiva och pedagogiska digitala verktyg. På Purple Scout hittar vi rätt kreativt team”, förklarar Thomas.

Lösning

I nära dialog med COOP utvecklar Purple Scout en upplysningskampanj om lyftteknik riktad mot unga anställda, som även fungerar som ett verktyg för äldre medarbetare att lära upp ny personal. Kampanjen baseras på informativa 3D-animationer och en app med modern look – CoopUng –  som gör informationen tillgänglig via mobilen.

”Att göra animeringar tillgängliga på morgonmöten och i de anställdas mobiler är framgångsrikt. Den positiva effekten på de ungas beteende är tydlig,” säger Niels Østergaard, Creative Director på Purple Scout.

Den animerade medarbetaren i appen heter Mikkel. Han har även en egen profil på Facebook, som vid lanseringen används för att sprida kampanjen i företagets interna Facebook-grupp.

”Detta är ett enkelt men effektivt sätt att introducera kampanjen. Målet är att snabbt skapa uppmärksamhet bland de unga anställda,” säger Niels.

Purple Scout besöker även butikerna för att bättre förstå hur arbetsplatserna fungerar. Användarna kan välja mellan fem olika butiksformat i appen – och klä Mikkel i sin egen arbetströja. Det visar sig ha stor betydelse för genomslaget.

”Purple Scout är bra på att se customer needs och utmana oss. Det är viktigt för oss. Vi kan allt om arbetsmiljö, men inget om att bygga en app,” säger Thomas.

RESULTAT

Idag arbetar COOP strategiskt för att skapa en säkrare arbetsplats. Förutom att undvika lidande  ger det en enorm besparingspotential. Varje förhindrad olycka sparar i genomsnitt 30 000 danska kronor.

”Antalet olycksfall har minskat med 25 procent, och upplysningskampanjen är en starkt bidragande orsak till detta. Våra försäkringskostnader har minskat med 25 procent vilket är en enorm besparing,” säger Thomas nöjt.

Han uppskattar även att det finns en kontroll över ekonomin inom projektet. Oväntade kostnader under arbetets gång är såklart inget man önskar.

”Vi har haft en riktigt god dialog kring vad vi vill ha och vilka kostnader det innebär. Det har fungerat alldeles utmärkt med Purple Scout. We knew they could do it!”

Pin It on Pinterest