Purple Scout hjälper NODA skapa en skalbar molnlösning

Henrik Lernmark, mjukvaruutvecklare på Purple Scout.

The sky is the limit

Traditionell ingenjörskonst möter modern IT-teknologi och avancerade algoritmer när NODA visar vägen för framtidens hållbara fjärrvärmelösningar. Men i takt med god tillväxt behöver tekniken skalas upp. Purple Scout rycker in för att hjälpa NODA flytta prestandan från golvet upp till molnen – en lösning där AWS sätter få ramar.

Energioptimering är en av vår tids stora utmaningar. För att nå högt satta mål måste olika energisystem tala med varandra när det gäller produktion, användning och lagring. Då är själva avläsningen av data avgörande, och det är här NODA Intelligent Systems kommer in i bilden.

Energismarta lösningar

NODAs drivkraft är lika enkel i teorin som den är svår i praktiken – att skapa långsiktiga och hållbara ekonomiska värden med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget erbjuder unika lösningar som ser till att fjärrvärmenät energioptimeras och att energi utnyttjas effektivare i fastigheter. Med hjälp av big data och autoanalys-system finjusteras värmetillförseln både i enskilda byggnader och i hela bostadsområden.

NODAs plattform Smart Heat Grid optimerar styrningen av fjärrvärmenät automatiskt och i realtid, genom att beräkna och hantera energilagringen i fastigheter.

 

Produktion, distribution och förbrukning talar med varandra, vilket ökar effektiviteten och minskar utsläpp genom hela energikedjan.

Plattformen Smart Heat Building tillämpar en matematisk modell som bygger på självlärande och självanpassande funktioner (machine learning) för att kontinuerligt beräkna energibalansen i en fastighet. Detta ger en mycket exakt uppskattning av en byggnads unika temperaturbeteende.

Gränslös prestanda

NODA har gjort en spännande resa – från litet forskningsbolag 2005 till väletablerad aktör som idag belönats med flera priser och utmärkelser för sina nyskapande produkter och tjänster.

Den snabba resan och den ökade efterfrågan har också inneburit utmaningar. När kunderna blev fler och större behövde mjukvarusystemen kunna skalas upp för att möta ökade krav. Man insåg att den befintliga arkitekturen inte skulle fungera, och att serverkapaciteten inte räckte i längden

Anders Person kopplades in som Senior Projekt Manager på NODA för att driva utvecklingen. Beslutet togs att avveckla arkitekturen med en fysisk serverhall och stand-aloneutrustning i fastigheterna, till förmån för en molntjänst med gränslös prestanda. Samtidigt var man beroende av den gamla lösningen i den dagliga verksamheten.

– NODA gjorde noggranna överväganden kring vilken plattforms som var bäst lämpad för behoven som fanns, och valet föll på Amazon Webbservices (AWS), förklarar Anders Persson.

 

Värdefullt kunskapsutbyte

Nu behövde man skapa ett nytt system på den valda teknikplattformen, men framför allt utnyttja den fulla potentialen i alla de tekniker som kommer med AWS för att skapa en helt ny arkitektur. För att få rätt stöd i utvecklingen vände man sig till Purple Scout. Där hittade man ett team med full koll på Amazon.

– Vi valde att samarbeta med Purple Scout eftersom de kunde erbjuda bra systembyggnadskompetens och ge oss snabb respons kring de behov som uppstod på vägen, säger Anders Persson, och poängterar att det även var mjuka värden som styrde:

– Engagemanget från Purple Scout matchade känslan i vårt team, de hade inga problem med att kavla upp ärmarna, säger Anders Persson och minns hur en av Purple Scouts medarbetade vaknade mitt i natten när han kom på ett fel – och rättade till det fast det var helg.

– De ställer upp i vått och torrt!

Henrik Lernmark är en av mjukvaruutvecklarna på Purple Scout som kom in tidigt i projektet. Han tycker att NODA tänkte helt rätt när man valde väg framåt:

– Det är lätt att välja teknik först, istället för att se på vad som behöver lösas. Vi förespråkar alltid att man sätter problemet i fokus och väljer verktyg efter det, något som NODA lyckades med.

Smartare molntjänst

Han tycker att valet av AWS var smart eftersom plattformen erbjuder bra tjänster för databaser. Man har dessutom möjlighet att lägga över ansvaret för hantering och uppgradering på leverantören, samtidigt som man kan administrera effektivt och skala upp efter hand.

– Man slipper att uppgradera hårdvara och hålla reda på säkerhetspatchar och licenser, säger Henrik Lernmark och poängterar att det visserligen innebär att man lämnar över ansvaret till en extern aktör men att Amazon är både pålitliga och ligger i frontlinjen.  

Han förklarar att man satsade på en serverlös lösning utan virtuella maskiner. Plattformen är AWS Lambda, en eventdriven datortjänst i molnet där programkod körs först då de triggas av fördefinierade events. Fördelen är att man endast betalar för tiden man använder.

– Detta är en smart microservice med korta eventdrivna program. Man slipper ha maskiner stående som kostar hela tiden, nu betalar man först när man utnyttjar servern och koden körs, säger Henrik Lernmark.

 

Redo för tillväxt

Resultatet har överträffat alla förväntningar, och idag har NODA en lösning som tar höjd för att växa.

– Tidigare utgjorde prestandan en begränsning för NODA, den största vinsten har definitivt varit skalbarheten, säger Anders Persson.

Valet att utnyttja AWS Cloud Formation öppnar också upp för geografisk tillväxt utan att tumma på driftsäkerheten. Och att de kan sätta upp samma tekniska lösning för olika kunder i de fall datan hålls helt separat.

– NODA är nu mycket väl rustade, på samma sätt som Uber, Airbnb och Dropbox såg till att skapa de tekniska förutsättningarna för att växa, säger Henrik Lernmark.

– Flytten till AWS, och de nya möjligheter som de olika teknologierna medfört, har inneburit att vi jobbar helt annorlunda. Det har varit en milstolpe för NODA och vi hade inte klarat det utan Purple Scouts kompetens, förklarar Anders Persson.

En hållbar framtid

Med över 2 000 anslutna fastigheter och samarbeten med mycket framstående energiföretag visar NODA vägen till hållbara värmelösningar. Genom att erbjuda den europeiska marknaden sitt kunnande kommer NODA att anta en ledande roll i utformandet av det nya hållbara och smarta energilandskapet.

Idag samarbetar NODA och Purple Scout i EU-projektet STORM – ett innovativt styrsystem för fjärrvärme- och fjärrkylanät baserat på machine learning. Värme och kyla styrs helt automatiskt efter behov – ett stort steg framåt eftersom lösningen inte kräver någon manuell övervakning. Och självklart kommer Purple Scout finnas vid deras sida för att fortsätta stötta utvecklingen.

Pin It on Pinterest