Edge – en helt ny kundlojalitetstjänst med Plexian

Flexibel och kostnadseffektiv väg med AWS

En helt ny kundlojalitetstjänst med Plexian
Plexian är ett Malmöbaserat bolag som utvecklar en helt ny tjänst och lösning, en “Digital wallet” som har en apps mobila fördelar kombinerat med funktionerna på ett betalkort – och allt är byggt på Plexians plattform ”Edge”. Genom sin egenutvecklade lösning Edge fokuserar Plexian på att skapa unika lojalitetslösningar tillsammans med strategiska partners. 

Flexibel och kostnadseffektiv väg med AWS
Med lösningen Edge fyller Plexian ett hål på marknaden för lojalitetslösningar och det finns en attraktiv marknad med stor potential. För att kunna erbjuda den bästa tjänsten ville man att lösningen skulle kunna vara skalbar och tekniskt mogen. Ett antal olika leverantörer var med i urvalsprocessen, men valet föll på AWS plattform där fördelarna var många; man fick en flexibel och skalbar lösning med stor mognad i AWS tjänster jämfört med konkurrenterna samt fick man tillgång till en lång rad olika tekniklösningar. 

 

Utmaningen för Plexian var att hålla nere kostnaderna samtidigt som lösningen skulle vara skalbar och i teknisk framkant, det lyckades man med tycker Markus Bergkvist, Solutions Architect. Markus kom med tidigt i projektet, och har hjälpt Plexian med att bygga vidare på de API:er och den grundstruktur som redan fanns, som Campaign Manager och Cashback Accounting. Markus har även utvecklat back-end systemet, som hanterar transaktioner och cashbacks.

Vi har jobbat väldigt agilt och kunnat hålla ner kostnader, ingen hårdvara har behövt köpas in då allting är serverlöst. Det är en stor fördel med AWS och vi har  kunnat vända snabbt när det behövts i projektet, en enorm flexibilitet helt enkelt, fortsätter Markus Bergkvist, en av 4 utvecklare i projektet. 

 

 

 

Vilka tekniker har använts i projektet?

För att säkerställa en AWS miljö som på ett säkert sätt ska kunna växa och enkelt monitoreras användes AWS Control Tower där man med hjälp av AWS SSO (Single Sign-on) kan se till att rätt användare får tillgång till rätt tjänster och data.

Till utveckling av infrastrukturen användes AWS CDK (Cloud Development Kit). En AWS CodePipeline sattes upp för att hantera CI/CD och för att stödja mobilappar användes AWS Amplify.

 

Amazon API Gateway och AWS AppSync i backend

Backenden frontas av Amazon API Gateway och AWS AppSync där logiken hanteras av Lambdor och datan sparas i DynamoDb och Aurora Serverless. Själva flödet hanteras mha AWS Step Functions.

Lösningen är Serverless vilket gör att Plexian varken behöver egen hårdvara eller administrera mjukvara som inte är direkt relaterad till deras affärslogik. Dessutom är publicering av ny mjukvara och monitorering helt automatiserat. Systemet är byggt och anpassat för Plexians miljö och det finns inget liknande på marknaden.

 

En partner med visioner och långsiktigt tänk

Purple Scout har varit en fantastisk partner under en lång tid. De är dedikerade i sitt arbete och mot oss som kund, och vi har tillsammans tagit fram en långsiktig plan och vision för projektet. Tack vare Purple Scout har vi kunnat hitta nya och moderna lösningar med AWS, som hjälper oss på marknaden och låter oss växa. Lösningen “Serverless” är både kostnadseffektiv och väldigt skalbar, vilket var vår främsta prioritet i starten av projektet.“ Berättar Peter Kaiser, CFO Plexian.

 

Pin It on Pinterest