Automatiserad och säker driftsättning för A2i systems

A2i systems tog kontakt med Purple Scouts inför flytten av sin befintliga miljö till AWS och för att få hjälp med att automatisera driften. Alireza Derakhshan, Co-CTO på A2i systems, berättar att de redan hade valt AWS som molnleverantör när samarbetet med Purple Scout inleddes, en av anledningarna var bland annat den höga säkerheten, tillgängligheten, möjligheter för automatisering och naturligtvis kostnadsbilden.

A2i systems har utvecklat ett datadrivet beslutssystem, PriceCast Fuel, som genom AI behandlar en stor mängd data från marknaden för att optimera priser efter konsumenters beteende samt efterfrågan och tillgång. Systemets algoritmer ändrar konstant taktik utifrån erfarenhet och hämtar real-time data dygnet runt för att kunna förutse vad konsumenterna är villiga att betala. PriceCast Fuel används bl.a utav bensinstationer för att kunna optimera sin prissättning.​.

 Automation med AWS

A2i systems har många parter involverade i flytten, där varje kund har sin egen isolerade set-up datamässigt, med egna it-integrationer och VPN- lösningar. För att kunna automatisera enkelt, skapade Purple Scout mallar för driftsättning av kunder. Markus Bergkvist, AWS Solutions Architect, på Purple Scout berättar hur man tog fram en ny arbetsprocess. Vi började med en POC, för att visa hur man kunde automatisera driftsättningen och därefter sattes projektet igång.

Ofta ändrar man på kraven under resans gång, så det handlar mycket om att lyssna in kunden och att kunna hitta lösningar som passar.” För just A2i så var det viktigt att hitta en kostnadseffektiv och säker lösning, och en lösning som var repeterbar.

Enkelt hela vägen upp och i molnet

Lift & Shift

Genom att utgå från kundens befintliga schema över hur systemet ska vara driftsatt, anpassas det för AWS och ger då kunden en hög tillgänglighet, redundans, säkerhet och skalbarhet.

Purple Scout tog fram en mall över hur man driftsätter en kund, i mallen kan man välja vilka features man vill använda, det kan vara allt ifrån vilken VPN till hur många servrar man vill ha. Mallen kundanpassas sedan för varje kund, och det blir enkelt och säkert att lägga in nya kunder.

Säkerheten – standard i AWS

En av fördelarna med flytten är att man lagt varje kund i separat AWS-konto, skulle man drabbas av en säkerhetsbreach,  drabbas inte alla konton utan bara ett. Vi har även ändrat hur man jobbar med accessen till servermiljön och höjt säkerheten. Vi ersatte jumphost/bastion med AWS Session manager, som är en säker tunnel vilket ger A2i en trygg miljö och de slipper underhåll och drift för egna servrar och hårdvara.

För Emil Erlandsson, Vice President of Professional Services på A2i systems, var det värdefullt att få en skräddarsydd lösning. Flexibiliteten hade hög prioritet och A2i systems har numera ett supportavtal med garanti för att få hjälp inom en viss tid. 

Att få hjälp av specialister med stor kunskap inom AWS har varit väldigt värdefullt, vi skulle kunna göra detta själv, men då hade vi tappat mycket tid och kostnader på något som inte är vår core business, Berättar Emil.

Playbook Efter att arbetet med flytt till molnet och automation av driften, tog man fram en Play Book för Disaster Recovery, dvs hur agerar man vid en “disaster”. Med svar på frågor såsom; hur återställer vi, hur långt tillbaka i tiden måste vi gå,  hur snabbt går det och vilken är processen.

Emil berättar att flytten till molnet har gjort att man har mer kontroll över sin hostingmiljö, vilket ger mer flexibilitet. Det har även lett till mindre manuellt arbete, vilket minimerar risken för manuella fel. Vi har också fått en mycket mer detaljerad kostnadsöversikt från Amazon, och generellt sett har vi sett en kostnadsbesparing, avslutar Emil. 

Emil Erlandsson, Vice President of Professional Services, A2i systems.

Pin It on Pinterest