Serverless Computing och applikationer

Säkra både affärsmässiga och tekniska konkurrensfördelar med serverlösa lösningar på AWS och kör kraftfulla applikationer utan att tänka på servrar. En ökad stabilitet, säkerhet, skalbarhet och minskade kostnader är bara några av alla möjliga fördelar.

Varför ska man bygga en serverlös lösning?

Serverless computing ger möjligheten att bygga och köra applikationer och tjänster utan att tänka på servrar. Serverlösa applikationer kräver inte att man provisionerar, skalar och underhåller servrar utan istället är allt som behövs för att köra och skala applikationen för hög tillgänglighet och driftsäkerhet helt enkelt hanterat åt dig.

Ingen serverhantering

Det finns inte längre något behov av att provisionera eller administrera några servrar. Ingen mjukvara eller runtime som måste installeras, underhållas eller administreras. Mindre jobb, men mer effektivt.

Flexibel skalbarhet

Din applikation kan skala automatiskt eller genom att styra de parametrar som kännetecknar just din applikation, som t ex minne eller annan kapacitet, istället för att påverka hela servrar.

Hög tillgänglighet

Serverlösa applikationer har inbyggd tillgänglighet och feltolerans. Du behöver alltså inte bygga arkitektur för detta då AWS-tjänsterna som kör applikationerna tillhandahåller det som standard. 

Ingen dyr överflödig kapacitet

Betala inte för överdimensionerade servers som inte arbetar! Om din kod inte körs – då betalar du inte något. Det är alltså slut med att för- och överprovisionera servers ”för säkerhets skull”. Mycket mer kostnadseffektivt!

På Purple Scout kan vi serverless i sömnen med bakbundna ögon. Vi har en bred kunskap och erfarenhet av både stora och små lösningar och vi hjälper er gärna att bygga även er.

Det är mig ni ska prata med om ni vill diskutera vidare hur vi på Purple Scout kan hjälpa er bäst med er flytt eller vidareutveckling inom AWS. Fyll i  formuläret här på sidan eller maila mig direkt på aws@purplescout.se

Markus Hartsmar, AWS Sales and Partner Lead

Skicka oss ett litet meddel­ande

5 + 5 =

Pin It on Pinterest