Vad kommer Augmented Reality att betyda för morgondagens UX-designers?

av | mar 19, 2018

Dina Zuko och Mia Henriksson arbetar som UX:are på Purple Scout. I den här artikeln resonerar de kring sin yrkesroll och hur den kommer att påverkas av “nya” tekniker som VR och AR. Tekniker som erbjuder helt nya användargränssnitt och som ger UX-designer enorma möjligheter, men som samtidigt innebär stora utmaningar.
Om man sneglar på de senaste trenderna inom UX ser vi att vi går mot mer naturliga användargränssnitt. Det innebär användargränssnitt där vi rör och beter oss på ungefär samma sätt som i “den verkliga världen”, alltså på ett mer okonstlat sätt. Istället för att sitta med mus och tangentbord så låter vi användarna ta i saker, plocka isär grejer och flytta på dem. Ett bra exempel på teknik som erbjuder en mer naturlig interaktion är Augmented Reality (AR).

AR – vad är det?

Augmented Reality betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det är en kombination av den verkliga världen och den digitala, en verklighet med ett extra visuellt lager av data. Snapchat och Pokémon Go är exempel på appar som använder sig av AR, där de i realtid lägger till digital information till den fysiska verkligheten. För att kallas Augmented Reality ska sinnesintrycket komma från verkligheten och det digitala på samma gång. Systemet ska reagera kontextuellt till ny extern information och kunna tolka gester och handlingar i realtid. Det är också viktigt och ingår i definitionen, att information ska presenteras på ett sådant sätt att den inte begränsar användaren i hennes miljö.

Nya saker för UX:are att ta hänsyn till

För UX-designers innebär AR en stor förändring i vårt arbete. Förutom möjligheterna att skapa gränssnitt som är intuitiva på ett helt nya sätt så innebär det också att vi måste ta hänsyn till “störande moment” som finns utanför den kontrollerade miljön i datorn eller smartphonen. Som designer kan vi aldrig veta eller kontrollera vart användaren befinner sig, i vilken miljö, eller med vilka andra interface. Genom tekniken kan användaren interagera med gester och handlingar i realtid. Systemet som designats behöver då kunna reagera på extern information och på förändringar i användarens miljö. Samtidigt ska systemet inte begränsa användaren i hennes rörelser eller omgivning.

Förutom det behöver UX-designern tänka på säkerheten, och inte skapa risker så att användaren skadar sig själv eller andra. Det är även viktigt att ha bekvämligheten i åtanke. De flesta av oss orkar förmodligen inte hålla uppe sina armar en hel dag, utan behöver kunna röra sig naturligt för att inte trötta ut sig. Men möjligheterna är generellt sett fler än begränsningarna. Med AR kan vi till exempel minska den kognitiva belastningen för användaren genom att bara visa det som behövs i stunden. Vi kan kombinera olika informationskällor och minimera antal gånger som användaren behöver skifta sin uppmärksamhet. Inom UX talar man då om “interaktionskostnader”, det vill säga hur mycket tid/uppmärksamhet som krävs av användaren för att interagera med systemet. Denna kostnad kan reduceras avsevärt med AR.

Överlasta inte användaren

Genom att vara insatt i ny teknik och ha koll på vad som är möjligt att skapa kan UX-designers utforma “user journeys”. Som med alla interface måste designern vara uppmärksam på att inte överlasta användaren med information genom att arbeta med interaktiva prototypverktyg och testa i realistiska användarsituationer. För att skapa ett bra UX måste vi skapa ledtrådar där interfacet inte är i vägen. Bjuda in användaren till alla de möjligheter som 360° tekniken erbjuder, där kan ljud vara ett bra hjälpmedel.

Det finns två huvudtyper av objekt inom AR; 3D-volymer som användaren kan interagera med, och där hen kan se ljus och skuggor, samt Animerad Media, såsom bilder och videor. De är traditionella 2D-media, men i den nya kontexten av AR. Det är viktigt att tänka på att inte skapa FÖR nya idéer och interaktionsmetoder, utan låta användaren vänja sig vid nya idéer gradvis. Kärnan i god UX ligger i designerns förmågan att föreställa sig användarens behov. Och nyckeln till att skapa intuitiva gränssnitt ligger i att förstå användarens situation.

Det finns inga genvägar

Sammanfattningsvis ser vi att AR inte bara innebär stora utmaningar utan framför allt enorma möjligheter att skapa exceptionella, sömlösa gränssnitt med låg inlärningströskel som är intuitiva på ett helt nytt sätt. När fler börjar använda den här nya teknologin kommer AR att innefatta ännu mer än den gör idag och vi kan knappt vänta på att få börja skapa en framgångsrik och effektiv, förstärkt verklighet.

Till projektledare vill vi höja ett litet varningens finger för de UX:are som presenterar färdiga lösningar för hur man ska hantera de nya teknikerna. Vi vågar nog sticka ut hakan och säga att det är ett tecken på att man inte är riktigt insatt i hur UX faktiskt fungerar och inte fullt ut har förstått komplexiteten i AR-gränssnitt.

Till UX:are vill vi framhålla vikten av att hålla sig i framkant, att ständigt utvecklas i sin roll och förstå de nya tekniker som hela tiden presenteras, den som inte gör det kommer ohjälpligt att hamna på efterkälken. Den moderna UX-designern måste förstå att UX hela tiden förändras och att det aldrig kommer att finnas en färdiga lösning som kan återanvändas när vi skapar nya gränssnitt.

Pin It on Pinterest